Υπηρεσίες επικοινωνίας

Η εταιρία εξειδικεύεται και παρέχει υπηρεσίες που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική δημιουργίας και λειτουργίας Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Επικοινωνίας – Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προβολής
 • Σχεδιασμό ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Οικοδόμηση σχέσεων με άλλους φορείς
 • Οικοδόμηση σχέσεων με τα ΜΜΕ
 • Εκπαίδευση στην επαφή με τα ΜΜΕ (Media Training)
 • Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
 • Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου
 • Αποστολή Δελτίων Τύπου
 • Πλήρης αποδελτίωση δημοσιευμάτων
 • Κατάρτιση Φακέλων Δημοσιότητας