Terms of Use

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η πολιτική της εταιρείας PJA Media Services Ltd. σε ό, τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «χρήστες»), θα ακολουθήσει την πιο κάτω πολιτική:
1. Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εταιρείας http://pjaimages.com και/ή https://www.facebook.com/ActioninSports/και/ή http://photostore.actioninsports.com/ και/ή κατά τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει μέσω αυτής, πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία – δεδομένα που αφορούν το άτομο σας, όπου αυτά θεωρούνται ως τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, επάγγελμα, ηλικία, Αρ. Ταυτότητος, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, κλπ.), με σκοπό να ενεργοποιηθούν κάποιες υπηρεσίες (newsletters κτλ.) για λογαριασμό σας, αλλά και για να εξασφαλίσουμε δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την οποίαν απαιτείται η ρητή συγκατάθεση σας, ώστε να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας.
Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία PJA Media Services Ltd. δεν επιτρέπει τη δημόσια (ελεύθερη) πρόσβαση στον κατάλογο προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της, εκτός από την εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση τους η όποια καταχωρείτε και στην ιστοσελίδα http://actioninsports.com.
Με αυτό τον τρόπον η εταιρεία PJA Media Services Ltd. διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και μόνο. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι κανονισμοί και/ή διατάξεις του νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία PJA Media Services Ltd. στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε σχέση με το διαδίκτυο. Τυχόν στοιχεία που αφορούν το πρόσωπό σας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), διατηρούνται με ασφάλεια για τη χρονική περίοδο κατά την οποίαν ισχύει η εγγραφή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία  PJA Media Services Ltd..
Χρήση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνονται στην εταιρεία PJA Media Services Ltd. και αρχειοθετούνται, γίνεται αποκλειστικά από αυτήν, αποσκοπώντας στην υποστήριξη της αγαστής συνεργασίας και/ή για στατιστικούς λόγους.
2. Χρήση cookies
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εταιρείας PJA Media Services Ltd., οι ιστοσελίδες στις οποίες εισέρχεστε, όπως και τα τυχόν cookies που περιέχονται, ενδεχομένως να «αποθηκεύονται» στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Με τον όρο cookies εννοούμε τα αρχεία (κείμενα) τα οποία χρησιμοποιεί ο κεντρικός server της εταιρείας PJA Media Services Ltd. για να αναγνωρίζει τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή.
Ο λόγος που αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είναι για να διενεργηθεί ή να διευκολυνθεί η επικοινωνία σας διά μέσου του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί.
Τα εν λόγω cookies σημειώνουν και αρχειοθετούν μόνο τα επιμέρους σημεία της ιστοσελίδας τα οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Εναπόκειται στον χρήστη κατά πόσο επιθυμεί να ρυθμίσει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ούτως ώστε είτε να αποδέχεται τα cookies, είτε να τον ειδοποιεί κάθε φορά που εκδίδεται ένα cookie, είτε ακόμα και να απορρίπτει την εγκατάσταση cookies.
3. Παροχή πληροφοριών
Ο χρήστης πιθανόν να λαμβάνει από καιρού εις καιρόν πληροφορίες που αφορούν άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας PJA Media Services Ltd., τα οποία ο χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί κατόπιν εγγραφής. Επιπλέον, στον χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε έρευνες που διεξάγει η εταιρεία PJA Media Services Ltd. και/ή οι εταιρείες που συνεργάζονται με αυτή και οι οποίες ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.
4. Χρήστες κάτω των 18
Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γονικής συγκατάθεσης για χρήστες κάτω των 18 ετών από τον αρμόδιο γονέα/ κηδεμόνα, σε περίπτωση εγγραφής σε οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτεί δήλωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη στην ιστοσελίδα της εταιρείας PJA Media Services Ltd..
5. Επεξεργασία και προστασία δεδομένων
Πιο κάτω περιγράφεται η πολιτική της εταιρείας PJA Media Services Ltd. σε σχέση με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής αναφέρονται ως «πληροφορίες»), τις οποίες γνωστοποιούν στην εταιρεία PJA Media Services Ltd. οι χρήστες της ιστοσελίδας http://actioninsports.com, σε περίπτωση που αυτοί το επιθυμούν, είτε για να αποστείλουν βιογραφικά τους σημειώματα για αναζήτηση πρόσληψης, είτε σε περίπτωση αποστολής και/ή σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και/ή γενικότερα πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και/ή κατά τη συμμετοχή σε tests που διεξάγονται μέσω της ιστοσελίδας και/ή σε περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν αυτές τις πληροφορίες ή/και επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εταιρεία PJA Media Services Ltd..
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. δεν προχωρεί εν γνώσει της στη συλλογή πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο τυχόν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των επισκεπτών και/ή χρηστών με την εταιρεία PJA Media Services Ltd. μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ισχύει και με τις πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτής.
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. δηλώνει ότι συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα που της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να σχετίζονται με πραγματογνώμονες και/ή οικονομικούς ελεγκτές, εταιρείες φιλοξενίας δικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας.
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκαλύπτει σε αυτά τα πρόσωπα πληροφορίες με όσο το δυνατό πιο ανώνυμο τρόπο, προσωπικά δεδομένα, στο βαθμό που αυτό έχει σχέση με τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών από τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Επιπλέον, οι σύμβουλοι λογισμικού της εταιρείας PJA Media Services Ltd., είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς τροποποίησης, εξέλιξης, ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης του λογισμικού.
Σύμφωνα πάντα με το Νόμο, η εταιρεία PJA Media Services Ltd. διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία έχει συλλέξει, εφόσον καλόπιστα θεωρεί ότι το απαιτεί ο Νόμος, ή σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώραν παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και/ή χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας ή με σκοπό να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανωτέρας βίας.
Εάν οι επισκέπτες και/ή χρήστες θέλουν να αλλάξουν ή να διαγράψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες από τα αρχεία της εταιρείας PJA Media Services Ltd., πρέπει να ειδοποιήσουν την εταιρεία γραπτώς, δηλώνοντας ρητά την αλλαγή που επιθυμούν και/ή τη διαγραφή τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία PJA Media Services Ltd. να επικοινωνήσει ακολούθως μαζί τους με σκοπό να επαληθεύσει τη δήλωσή τους προτού προχωρήσει σε αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας PJA Media Services Ltd., οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί κατά καιρούς με τους επισκέπτες και/ή χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας αγοράς εργασίας που διεξάγει.
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των πληροφοριών των επισκεπτών και/ή χρηστών τις οποίες ελέγχει. Παρά ταύτα, λόγω του ότι σχεδόν κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και παρόλο που η εταιρεία PJA Media Services Ltd. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και/ή χρηστών της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται σε καμιά περίπτωση την ασφάλεια των εξυπηρετητών της (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη προς τους εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας PJA Media Services Ltd. ή της οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέρχεται υπό τον έλεγχο της εταιρείας PJA Media Services Ltd. ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μέσω του ή σε διασύνδεση με την παρούσα ιστοσελίδα.
Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς επιπλέον έγκριση και συναίνεση των επισκεπτών και/ή χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, τυχόν πληροφορίες που έχει συλλέξει, προς τρίτα μέρη, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτά, ή σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η εταιρεία PJA Media Services Ltd. ή τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν ή θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους των κεφαλαίων ή επιχειρηματικών κλάδων της ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή θυγατρικών της εταιρειών.
Οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης και/ή χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους μαζί με τους παρόντες όρους σε κάθε επίσκεψή του στην ιστοσελίδα http://actioninsports.com , ισχύουν στο σύνολό τους.

Όροι Χρήσης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας PJA Media Services Ltd. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Λεμεσό, Τ.Κ 70611, 3801, Λεμεσός, Κύπρος. Η εταιρεία συστάθηκε με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και με Αρ. εγγραφής ΗΕ 441856.

Η Εταιρεία PJA Media Services Ltd μέσω της ιστοσελίδαςhttp://pjamediaservices.com/και/ή προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται προς αυτόν σε μια συγκεκριμένη μορφή. Επίσης, η ιστοσελίδα http://pjamediaservices.com/ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε προσωπικών σελίδων. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων και/ή υπηρεσιών της μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης.

1. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (http://pjaimages.com/) και/ή https://www.facebook.com/ActioninSports/ η στο https://www.instagram.com/actioninsports/ και/ή του περιεχομένου και/ή των Υπηρεσιών αυτής π.χ. στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, γενικές πληροφορίες, δεδομένα κ.τ.λ., που έχουν καταχωρηθεί και/ή θα καταχωρηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα από την εταιρεία PJA Media Services Ltd. προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία PJA Media Services Ltd. και/ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική και/ή κερδοσκοπική χρήση. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής και/ή αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, να δανείζει και/ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας η και των μέσων που χρησιμοποιεί όπως τα Social Media. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση και/ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο και/ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας PJA Media Services Ltd. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής.

2. Αγορά φωτογραφιών από το PHOTOSTORE

·Αγορά για προσωπική χρήση από ιδιώτες

Χρησιμοποιώντας για κάθε αγοράς Φωτογραφίας οποιαδήποτε από τιςκατηγορίες που ακλουθούν (1). Personal H/R 1920X1280px International Games

(2). Web use 700X467px

(3). Web use 1080X721px

(4). High Resolution 1920X1280px

(5). With Logo (PJA IMAGES)

(6). High Resolution for Print 3000X2000px, ο αγοραστής ιδιώτης, αποδέχεται τους ορούς ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να πωλεί, μεταπωλεί και/ή εκμεταλλεύεται εμπορικά η διαφημίστηκα, η’ να δανείζει σε διάφορα μέσα, ηλεκτρονικά η έντυπα Μέσα Ενημερώσεις η οργανισμούς, με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του εμπορεύματος που σε αυτή την περίπτωση είναι Φωτογραφία η’ ες .

 

· Αγορά απο Μέσα Μαζική Ενημερώσεις και αθλητικούς οργανισμούς

Η κατηγορίες αγοράς φωτογραφιών στην επιλογή (1). Commercial / Editorial Use International Games η’ και στηνεπιλογή (2). Commercial / Editorial Use , απευθύνετε αποκλείστηκα μονό για Μέσα Μαζική Ενημερώσεις και Οργανισμούς, και τους παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης και δημοσίευσης και προβολής μονό σε ιστοσελίδα, η’ περιοδικό η’ και εφημερίδα που κατέχει η ιδία για το διάστημα που διαρκή η συνδρομής τους. Στην περίπτωση αγοράς Φωτογραφίας, ο αγοραστής Οργανισμού η’ εταιρίαςMedia τις παραχωρείτε το δικαίωμα εκμετάλλευσης του υλικού /εμπορεύματος μόνο για χρήση δημοσίευση στις εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες η και στα Social media, που ιδία κατέχει ονομαστικά , και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δίνετε αναφορά στο όνομα της Action in Sports .com ως πηγή προέλευσης. Τις απαγορεύετε να παραχωρεί να δανείζει να χαρίζει η να πωλεί και να εμπορεύεται σε άλλους Οργανισμού η’ εταιρίες Media.

3. Οι επωνυμίες εταιρειών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία PJA Media Services Ltd. και/ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες αυτών, ανήκουν στην εταιρεία PJA Media Services Ltd. και/ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. παρέχει μέσω της ιστοσελίδας (http://actioninsports.com/) η των μέσων που χρησιμοποιεί όπως τα Social Media, το περιεχόμενο π.χ. επωνυμίες εταιρειών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, προϊόντα, υπηρεσίες, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση και/ή έγγραφη εγγύηση καταλληλότητας και/ή συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

5. Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο π.χ. επωνυμίες εταιριών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιριών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, προϊόντα, υπηρεσίες, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

6. Η PJA Media Services Ltd. δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής και/ή ποινικής φύσεως από επισκέπτες της ιστοσελίδας από τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και/ή χρήση της και/ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν και/ή μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

7. Η PJA Media Services Ltd.δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από πελάτες και/ή χρήστες και/ή διαφημιζόμενους που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση κάθε πληροφορίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

8. Οι επισκέπτες και/ή χρήστες του PJA Media Services Ltd, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων και/ή πληροφοριών αυτής. Στην ιστοσελίδα ( http://actioninsports.com/ ) της εταιρείας  PJA Media Services Ltd ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα ( http://pjaimages.com/ ) υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας http://PJAIMAGES.com/ , κατανοεί και αποδέχεται όλο το σύνολο των σελίδων και/ή υπηρεσιών που παρέχονται όπως αναγράφονται στους όρους χρήσης και η εταιρεία PJA Media Services Ltd. αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών και/ή οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών και/ή εταιρικών σελίδων και/ή υπηρεσιών.

9. Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται συνδρομητικά και ο επισκέπτης και/ή χρήστης της φέρει την ευθύνη του κατάλληλου εξοπλισμού του για πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας (http://PJAIMAGES.com/).

10. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας PJA Media Services Ltd.

11. Η παρούσα ιστοσελίδα μέσω του περιεχομένου της, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε (links) σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών. Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία PJA Media Services Ltd δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης επιλέγει την πρόσβαση του σε αυτές με δική του ευθύνη. Η PJA Media Services Ltd δεν υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και την εγκυρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων. Η εταιρεία PJA Media Services Ltd σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

12. Η εταιρεία PJA Media Services Ltd καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια φαινόμενα.

13. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στους παρόντες όρους και επειδή το ( http://actioninsports.com/), διατίθεται σε συνδημότες, συνεργάτες κτλ, καταστούμε κατανοητό ότι, για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει με έναν ή περισσότερους συνδημότες, συνεργάτες, διαφημιζόμενους και/ή όποιους άλλους τρίτους συναλλασσόμενους χρήστες, ρητώς απαλλάσσεται της όποιας ευθύνης η εταιρεία PJA Media Services Ltd, ή ανώτεροι υπάλληλοι αυτής, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι υπάλληλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της PJA Media Services Ltd, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση και/ή απαίτηση και/ή ζημία θεμιτή και/ή αθέμιτη, γνωστή και/ή άγνωστη, μελλοντική και/ή άλλη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί, που ήθελε προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την χρήση της ιστοσελίδας (http://pjaimages.com/ ).

14. Η εταιρεία PJA Media Services Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει και/ή αλλάζει το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη ανακοίνωσή τους μέσω της ιδίας της ιστοσελίδας.

15. Η PJA Media Services Ltd δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, υποστεί ο επισκέπτης και/ή χρήστης των σελίδων του (http://pjaimages.com/) μέσω των υπηρεσιών και/ή επιλογών και/ή των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

16. Ο επισκέπτης, συνδημότης και/ή χρήστης της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρείας PJA Media Services Ltdπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας PJA Media Services Ltd, όπως αυτοί εμφανίζονται στην ιστοσελίδα http://pjaimages.com/ και https://www.actioninsports.com/photostore/ .

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από την κυπριακή νομοθεσία, τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Το παρόν αποτελεί τη δεσμευτική συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας PJA Media Services Ltd. και του επισκέπτη, συνδρομητή, συνεργάτη και/ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του http://pjaimages.com/legal/ .

© 2014-2023 Copyright All Rights reserved.

Οι φωτογραφίες που προβάλλονται στην ιστοσελίδα είναι πρωτότυπες και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τις ActionInSports https://www.actioninsports.com/photostore/

https://www.facebook.com/paris.j.andreou

https://www.facebook.com/ActioninSports

https://www.instagram.com/actioninsports1/

Το περιεχόμενο που διατίθεται στους επισκέπτες είναι αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται η χρήση, η επαναπροβολή του σε οποιοδήποτε μέσο με η’ χωρίς επεξεργασία, Χωρίς τι γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Online Dispute Resolution in accordance with Art. 14 para. 1 ODR-VO: the European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR). This can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ερωτήσεις και πληροφορίες επικοινωνίας

Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους ιστότοπου ή τους Όρους ιστότοπου ενδέχεται να απευθύνονται στην pjamediaservices.com στο [email protected] ή καλώντας 00357 97801701.